Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: İptal istemi reddedildi

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı: İptal istemi reddedildi
Yayınlanma:
Güncelleme: 19 Temmuz 2022 21:50
A+ A-
Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını hukuka uygun buldu. Karar 2'ye karşı 3 oy çokluğuyla alındı. Son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.

Danıştay 10. Daire, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin" feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. 

Danıştay kararında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasında Cumhurbaşkanı kararının şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtildi. Kararda "Anayasa tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden tesis edilmiş olan dava konusu Cumhurbaşkanı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır." denildi. 

2 ÜYE KARŞI OY KULLANDI

Karar, 2'ye karşı 3, oy çokluğu ile alındı. Başkan Yılmaz Akçil ile üyeler Metn Artı ve Lütfiye Gözotak Akbulut lehte oy kullanırken, İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç aleyhte oy kullandı. 

SAVCILAR 'İPTAL' İSTEMİŞTİ

Duruşmalarda, dört ayrı Danıştay Savcısı, "bir işlem hangi usule uygun tesis edilmişse aynı usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM'nin uygun bulma kanunuyla yürürlüğe giren bir anlaşmanın feshi ancak TBMM'nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline karar verilmesini istemişti.

Danıştay Başsavcılığı’nın bu görüş doğrultusunda karara itiraz etmesi bekleniyor. Davaya katılan dernekler ve barolar da ikiye karşı üç oyla alınan karara itiraz edecek. Son kararı, Danıştay’ın en üst karar organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.

NE OLMUŞTU

Türkiye, 2011 yılında ilk imzacısı olduğu, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında belli standartlar ve devletlerin sorumluluklarını belirleyen İstanbul Sözleşmesi'nden, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Mart 2021'den çekilmişti. 

Fesih kararının ardından kadın örgütleri ve barolar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler kararın iptali için Danıştay'a başvurmuştu. Danıştay Savcısı da, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararının iptali talebini son duruşmada yinelemiş ve "Dava konusu işlemin iptal edilmesi gerektiği düşünülmelidir" ifadelerini kullanmıştı. 

 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar