Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayında bütçenin 40,8 milyar lira fazla verdiğini açıkladı. Hazine’den yapılan açıklamada ocak-ağustos dönemi bütçe açığının da 37,5 milyar liraya gerilediği belirtildi.

Verilere göre ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 146 milyar 539 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 31,6 artışla 105 milyar 703 milyon liraya ulaştı. Ağustos ayında başvuruları hala devam eden 7326 sayılı yasa çerçevesindeki yeni yapılandırmadan bütçeye 6,2 milyar lira geldi.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 32 ORANINDA ARTTI

Bakanlığın verilerine göre, ağustosta bütçe giderleri yüzde 31,6 artarken, faiz dışı harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 yükselerek 92 milyar 46 milyon lira oldu.

Ağustosta mal ve hizmet alım giderleri yüzde 39,5 artışla 7,7 milyar lira, sermaye giderleri altında yer alan yatırım harcamaları yüzde 81,9 artışla 7,4 milyar lira, cari transferler de yüzde 31,6 artışla 40,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artışla 13,6 milyar liraya çıktı.

(Milyon TL) 2020 2021 (%)
Ağustos Ağustos
Giderler 80.345 105.703 31,6
Faiz Hariç Giderler 68.444 92.046 34,5
Faiz Giderleri 11.901 13.657 14,8
Bütçe Gelirleri 108.566 146.539 35,0
Vergi Gelirleri 98.456 131.121 33,2
BÜTÇE 28.22 40.837 44,7
Faiz Dışı Denge 40.122 54.494 35,8

 

ÖTV’DE YÜZDE 20,9 ORANINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ağustosta vergi gelirleri yüzde 33,2 oranında artışla 131,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri içinde ithalde alınan KDV’deki artış dikkat çekti. Geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66,9 artan bu kalemden 21,9 milyar lira gelir geldi.

Kurumlar vergisi tahsilatı ağustos ayında yüzde 64,2 artışla 46,4 milyar lira, gelir vergisi de yüzde 44 artışla 19,3 milyar lira arttı. Yurtiçi mallar üzerinden alınan dahilde alınan KDV’den yüzde 26,7 artışla 11 milyar liralık gelir geldi.

ÖTV gelirleri ise ağustos ayında yüzde 20,9 geriledi. ÖTV’nin gerilemesinde eşel mobil sistemi nedeniyle petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV’deki yüzde 64,4 düşüş etkili oldu. Ayrıca sigara üzerinden alınan ÖTV’de yüzde 14,7’lik, dayanıklı tüketim ürünleri üzerinden alınan ÖTV’de de yüzde 27,8’lik gerileme oldu.

YENİ YAPILANDIRMADAN BÜTÇEYE 6.2 MİLYAR LİRA

9 Haziran 2021 tarihinde yasalaşan 7326 sayılı çerçevesinde getirilen son yapılandırmada başvuru tarihi uzatılmıştı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları, ilk taksitlerini de 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

Ancak şimdiye kadar başvurusunu yapıp peşin ya da ilk taksitini ödeyenlerden bütçeye 6 milyar 211 milyar lira gelir geldi. Geçen yıl çıkarılan 7256 sayılı yasa çerçevesindeki yapılandırmanın da ödemeleri devam ediyor. Bu yapılandırmadan da 31 Ağustos tarihi itibariyle gelen gelir 19 milyar 930 milyon lirayı buldu.