Danıştay'dan Ahmet Davutoğlu'na kötü haber

22.08.2019 06:54    Güncelleme: 15.11.2019 14:53

Danıştay 13. Dairesi, 300 milyon dolar değerindeki taşınmazın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu vakfa bağlı üniversiteye 'bedelsiz' devrini iptal etti.

Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK- Kartal’daki Tekel’e ait 300 milyon dolar değerindeki 297 bin metrekarelik taşınmazın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı Şehir Üniversitesi’ne devri yargı tarafından iptal edildi. 

Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı AKP'li eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer. 

Tekel’in Kartal’da Sahil Yolu üzerinde bulunan arazisine vergi borçlarına karşılık olarak Maliye Bakanlığı’nca el konulmuştu. Özelleştirme Yüksek Kurulu da, söz konusu arazinin Maliye Bakanlığı’na devrini yapmıştı. Bakanlık da araziyi 49 yıllığına üniversiteye devretmişti.

Kartal’daki Tekel arazisindeki taşınmaz yapılan plan değişikliğiyle eğitim alanı ilan edilmiş, söz konusu taşınmazın bulunduğu alana İstanbul Şehir Üniversitesi inşa edilmişti. 

BEDELSİZ DEVİRDE HUKUKA UYGUNLUK YOK

TMMOB Mimarlar Odası’nın bu bedelsiz devre ilişkin açtığı davada Danıştay 13. Dairesi, Özelleştirme İdaresi’nin bedelsiz devir kararında hukuka uygunluk bulunmadığını belirtti. 

Danıştay kararında vakıf yükseköğretim kurumlarına taşınmazın mülkiyetine bedelsiz olarak devredilmesi konusunda davalı idarenin takdir yetkisinin bulunmadığına vurgu yaparak  

“uyuşmazlık konusu taşınmazın mülkiyetinin bir vakıf yükseköğretim kurumu olan müdahil Üniversite’ye “bedelsiz olarak” devredilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle de 4046 sayılı kanuna uygunluk bulunmamaktadır” dedi.

MİMARLAR ODASI’NIN AÇTIĞI DAVADA 4 YIL SONRA İPTAL KARARI  

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: 

Dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 29 Mayıs 2015 tarihli kararının İstanbul İli Kartal İlçesi’na bağlı Orhantepe Mahallesi 2222 ada, 237 parseldeki taşınmazın, eğitim ve öğretim hizmetlerine kullanılması ve kullanım amacının tapuya şerh verilmesi kaydı ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin (i) bendi uyarınca mülkiyetinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin kısmının iptaline karar verildi.” 

DANIŞTAY DAHA ÖNCE DE İŞLEMİ DURDURMUŞTU

Danıştay 13’üncü Daire, Kartal’da bulunan, TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik taşınmazın, bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devrinin yürütmesini durdurmuştu. 

300 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Yakası’nın en değerli noktalarından yer alan deniz kenarındaki 300 dönümlük araziye 2009 yılında 300 milyon dolar değer biçilmişti.

ÜNİVERSİTE ARKEOLOJİK KAZIYA İZİN VERMEMİŞTİ

Cevizli Tekel arazisinin tamamı 3. Derece doğal sit alanıydı, bu alanın bitişiğinde bulunan 227 parsel ise arkeolojik sit alanıydı ve yapılan kazılarada kalıntılar bulunmuş, yüzey kazılarında bu kalıntıların Şehir Üniversitesi’nin bulunduğu araziye kadar uzandığı belirlenmiş ancak mülk sahibi olan Üniversite bu kazıların yapılmasına izin vermemişti.