Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Rapora göre; 2022 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar TL, bütçe gelirleri 181 milyar TL ve bütçe açığı 31,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe Haziran ayında 31,1 milyar TL'lik açık verdi. Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL'lik fazla kaydedilmişti. Faiz dışı dengede de 18,3 milyar TL'lik açık izlendi.

Haziranda bütçe giderlerinin 12,77 milyar TL'sini faiz harcamaları, 199,31 milyar TL'sini ise faiz dışı harcamalar oluşturdu.

Gelirler tarafına bakıldığında ise bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8 iken 2022 yılında yüzde 7,1 oldu.

2022 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,4 oranında artarak 152,64 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 7 oldu.