Adalet Bakanlığı, Konkordato Gider Avans tarifelerini belirledi. Buna göre konkordato başvurusunda bulunan kişi, bildirilen alacakları sayısının üç katı tutarında tebligat gideri yanı sıra, konkordato komiserine 5 aylık 5 bin liralık ücret olmak üzere toplam 8 kalemde avans ödemesi yapacak.

Adalet Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konkordato gider avansı tarifesine göre, konkordato talep edenlerin yatıracağı; iflasa tabi olanlar yönünden 17 bin TL iflas gideri, 18 bin TL’ye, Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanacak ilan bedelinin asgari tutarı 650 TL’den 700 TL’ye, diğer iş ve işlemler için 350 TL olarak belirlenen tutar da 400 TL’ye yükseltildi.

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için ödenecek 1000 TL üzerinden beş aylık ücret tutarı olarak belirlenen ücrette ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

Resmi Gazete’de yayınlanan Adalet Bakanlığı tebliğine göre, konkordato talep edenlerden avans niteliğinde alınacak ücretler şunlar:

“Bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 700,00 Türk Lirası, Resmî İlan Fiyat Tarifesi'nde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti, bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenen ücretin üç katı tutarı, mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 lira üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı, diğer iş ve işlemler için 400 lira, iflasa tabi olanlar yönünden 18.000 bin lira iflas gideri.