Ya kanal Ya İstanbul Koordinasyonu: Gerekirse kepçenin önüne yatalım

19.01.2020 20:53    Güncelleme: 19.01.2020 20:55

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun 'Katili durduralım' başlığıyla düzenlediği panelde, Kanal İstanbul'un imar ve rant projesi olduğuna dikkat çekildi.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Katili durduralım' başlıklı panel ve forumda bir araya gelen konunun uzmanları ve çevre örgütleri, projenin yol açacağı sorunlara ve felaketlere dikkat çekti.

PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE YOL AÇACAĞI SORUNLAR ANLATILDI

'ÇED onayı hukuk, bilim ve hak iradesinin çiğnenmesidir! Kanal İstanbul’u Yaptırmayacağız' pankartının dikkat çektiği panelin moderatörlüğünü 'Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'ndan Rüya Kurtuluş yaparken Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Prof. Zerrin Bayraktar ve Prof. Dr. Asuman Yatkın panele konuşmacı olarak katıldı.

Katledilişinin 13’üncü yıl dönümünde Hrant Dink ve yaşamını yitiren tüm emekçiler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan panel öncesi 'Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu' üyelerinden Seda Elhan ve Kaan Meriç Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleşmesi halinde yol açacağı sorunları anlattı.

 

 

‘GEREKİRSE KEPÇENİN ÖNÜNE YATALIM’

Panelde söz alan Prof. Dr. Asuman Yatkın, Kanal İstanbul Projesi'nin Çevre Düzeni Planı’na aykırı yapılan bir proje olduğunu söyledi. Kente en fazla zararı plansız imar projelerinin verdiğini belirten Yatkın, "Bu nedenle katılalım,  durduralım, itiraz edelim, dava açalım, gerekirse kepçenin önüne yatalım" dedi:

"Bu türden plan bütünlüğü bozucu üst kararlarla yapılan projeler çevresinde başka yeni yatırım ve yasa dışı yapılaşmaları da tetiklemekte ve kentin kuzeyindeki hassas bölgelerini tahrip edici bir kısır döngüye neden olmaktadır. 8 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mülga 644 sayılı KHK kapsamında her tür ve ölçekteki planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirildi. Şuan yapılmak istenen proje ile içme ve kullanma suyu sağlaması yanında, yaşam kaynağı olan göller, barajlar ve sulak alanların işlerliği açısından vazgeçilmez olan havzalar, biyoçeşitlilik açısından büyük önem taşıyan ormanlar, işlevleri bozulmaması gereken en önemli doğal sistemleri oluşturmaktadır. Bu nedenle katıl durduralım, itiraz edelim, dava açalım, gerekirse kepçenin önüne yatalım” diye konuştu.

 

 

'KANAL İSTANBUL İMAR VE RANT PROJESİDİR'

 Prof. Dr. Asuman Yatkın'ınardından söz alan Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Prof. Zerrin Bayraktar, projenin rant ve imar projesi olduğunu söyledi:

"Bu milletin önüne böylesi bir proje çıkarılır mı? Söylenen rakamlar insanın aklına yatmıyor gerçekten. Küresel ısınmanın bu denli gözler önünde olduğu bu süreçte böylesi sera gazına neden bir proje ile karşımıza çıkmaları gerçekten inanılmaz. Toplam 8 köprünün olacağı söyleniyor. Hatta bu köprülerden kimileri Boğaziçi Köprüsünden daha fazla olacağı söyleniyor. Özet olarak kanalın yaşama dayattığı olumsuzluklar, bahsedilen sözde yararlardan çok daha büyük önem taşıyor diyebilirim. Proje öncesi hazırlığın çok olmadığını görüyoruz. Maliyeti çok fazla. Ki bahse konu olan maliyetin 2 kata çıkabileceği de söyleniyor. Bu bir imar ve rant projesidir. Akıl alır şey değildir." (HABER MERKEZİ)