Reklamlarınız için - Adds and Sponsorship

 

Basın özgürlüğü, halkların gerçekleri öğrenme ve
bilgi edinme hakkının sadece aracıdır!

 

Freedom of the Press... Only a tool for the Masses; 
learning thetruth a tool for their right to be informed

Reklam
Artı Media vakfı yayınları, halkın haber alma, bilgi edinme hakkına   günümüz Türkiye koşullarında yenilikçi ve yaratıcı çözümler oluşturdu. Tüm toplum katman ve renklerini kucaklayan bu yeni yolculuğumuzda; reklam, sponsorluk ve özel projeler için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

Advertisement
Arti Media Foundations's broadcastings created an alternative source of information in today's conditions in Turkey. We stand with innovative solutions in daily news and interpretations. A voice for different ideas and point of world view. We would be pleased to hear from you for your; advertisement, sponsorship, and project-based work

Artı TV
Hedefimiz 'Bildiğinizden daha fazlası’ idi. Sorumluluğumuz; önyargısız, objektif, tüm güç odaklarına eşit mesafede duran bir tutum almak oldu. Yazarımız, çizerimiz, programcı ve yorumcularımızla 'Herkes her şeyi bilsin, herkes her şeyin farkında olsun istedik. Fedakarlık, dayanışma ve gönüllü katılım içerisine girmeden bunlar yapılamazdı.

 

Artı TV
Our aim is ' More than you know, responsibility; unprejudiced, objective, in the same distance to all focus groups. With our writers, journalists, programmers and interpreters 'Knowledge, and awareness for all became our duty. Without sacrifice, solidarity, and volunteering, all this would not be possible.

Artı Gerçek
Türkiye halklarının; görünenin de ötesindeki gerçeğe ulaşabilmeleri için haberleri yorumsuz ulaştırmaya devam edeceğiz. Ancak ihtiyacı olan hiçbir haberi de yorumsuz, analizsiz bırakmayacağız.

 

Artı Gerçek
People living in Turkey, from different backgrounds and ethnic groups, unite in true and accountable news in our broadcasting. We will continue broadcasting news with independent comments and analysis.

Medya Sponsorluğu
Çok iyi biliyoruz ki bir savaşta önce gerçekler ölür.     
Katkılarınızla desteklerinizle, dayanışmanızla, hep birlikte bizler gerçeği yaşatacağız.

 

Sponsorship
We know well in war, reality dies first !
With your support, solidarity, we will keep the reality alive.

Reklam, Sponsorluk ve Projeleriniz için bize ulaşın: [email protected]

 

For your Advertisement, Sponsorship and financial inquiries: [email protected]