Çaldıran

Emre ERGÜL 23.02.2021 - 14:27

Kızılbaş toplulukların kıyıma uğramasının sebebi, egemen dini ve mezhepsel düşünceden farklı aidiyetlerinin olmasından ziyade, o aidiyetin temelini oluşturan değerler dünyasıdır.

30.09.2018 - 00:03

'Birlikte kan döndük' edebiyatına ne oldu? 'Dökecek şu kan, dökecek bu kan kalmadı, kusura bakmayın sizinki olacak bu kez' mi deme anlamına geliyor bu!

//