1 mayıs

08.06.2021 - 07:22

Genel Başkan Çerkezoğlu ile Genel Sekreter Serdaroğlu’nun da yargılandığı dava öncesi, DİSK Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak.

Sebüktay KAAN 17.05.2021 - 17:34

Bugün Filistin halkının yardımlarıyla ulaştığım Stockholm’de 40. Yılım. Bugün dayanışma duygularım Filistin halkıyla! Kürt halkıyla yine! Ezilen kardeş halklarla!

02.05.2021 - 00:02

emekçiler çaresizlikten canlarına kıyıyor. bunu engelleyecek çare kendi ellerinde ve o çareyi örgütlemek, kendisine solcu, devrimci diyenlerin sorumluluğu.