03.12.2021 - 03:45   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

4,2

23.09.2020 - 00:01

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin maddeler o kadar kötü yazılmış ki, metinlerde hak ve hürriyetlerin özünden çok daha fazla kısıtlama gerekçe ve yöntemleri yer alıyorlar.