Alp Altınörs

30.03.2022 - 00:03

Zelenski, Rusya ile savaş nedeniyle ilan ettiği sıkıyönetimi, Ukraynalı Rusları temsil eden ya da barıştan yana olan 11 partinin faaliyetlerini askıya almak için kullandı.

02.03.2022 - 00:00

Putin, konuşmasında Rusya’nın Sovyet geçmişini tümüyle reddederek, kendisini doğrudan Çarlık döneminin mirasçısı olarak ilan etti.

06.02.2022 - 00:00

Minsk Anlaşmaları temelinde bir politik çözüm Ukrayna sorununun kalıcı çözümüne hizmet eder. Ukrayna'nın Rus nüfusuna güvenceler sağlayarak, kendilerini tehdit altında hissetmesini önler.

30.12.2021 - 00:00

'Yeni Ekonomi Modeli', ilk üç aylık 'denemesinde' AKP'nin elinde kaldı. TL'yi devalüe edip, dolar kurunu yükselterek, Türkiye'yi emperyalist sermayeye kelepir fiyatlarla satışa çıkardılar.

18.12.2021 - 00:01

AKP iktidarı bu politikayla gelecekten yemektedir. Torunlarımızın torunlarını dahi borçlandırmaktadır.

27.11.2021 - 00:00

Erdoğan, seçim ekonomisi uygulamaya çalışırken, partisini iktidara getiren tarihsel bloku da dağıtıyor. Hem işçi sınıfını hem de büyük burjuvaziyi karşısına alıyor.

14.11.2021 - 00:02

Türkiye AKP iktidarına gelene değin, gıdada kendine yeterli 7 ülkeden birisiydi. Bugün gıdanın büyük kısmını dışarıdan ithal ediyoruz.

20.10.2021 - 00:01

Siyasal İslamcıların ilgilendiği şey sistem değil, gücün kimde olduğu. Güç ve yetkiyi yitirdikleri zaman Başkancı rejimden yana olacaklarını savlamak, siyasal İslamcıları hiç tanımamak olur.

24.01.2021 - 00:03

Yok sayılan, dışlanan, temel geçim kaynaklarından mahrum bırakılan işsiz kitleler bunun siyasi faturasını da keseceklerdir.

14.12.2020 - 00:03

Fakat gelinen noktada pandeminin 2. dalgasıyla birlikte bu kredilerin nasıl ödeneceği sorunu ortaya çıktı.

18.11.2020 - 00:00

Göçmenler, Latin Amerika kökenliler, Müslümanlar Trump döneminde sürekli aşağılandılar, hor görüldüler, baskılara maruz kaldılar.