Ankara Valiliği

Veli BEYSÜLEN 24.12.2020 - 19:29

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2011 yılında hükümetin davaya karşı görüşleri ile sendikanın karşı görüşlerini almış olmasına rağmen, uzun süre dosyayla ilgili herhangi bir işlem yapmamış...

//