04.12.2021 - 06:49   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Aydın Engin

21.07.2020 - 12:05

Ama çobanın intikamı acı oldu. Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu 1969 yılı 28 Ocağında yanıverdi. Oyun da repertuvardan kalkıverdi.

20.07.2019 - 00:01

Mehmet İncili MAY yayınlarında çalışırdı, kitaplarını triportör ile dağıtırdı yayınevinin. Zavallı triportör, o da epey zaman Sansaryan Han'ın önünde tutsak kaldı. Akıbeti ise meçhul!