17.10.2021 - 02:36   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Bektaşi

04.10.2021 - 00:01

Katı Sünni İslam’a karşı en büyük ayaklanma 1239’da Babai İsyanı ile başladı. Bu isyan kendine özgü siyasi-sosyal şartlar ve Selçuklunun iktisadi yapısıyla ilgiliydi.

Mehmet BAYRAK 17.05.2021 - 17:52

Selçuklu’nun, güç yetiremediği Babaî isyancılarını, Lübnan bölgesinden getirttiği paralı Frenk askerlerinin yardımıyla bastırması da tarihe ilginç bir olay olarak geçecekti...

Emre ERGÜL 20.04.2021 - 18:08

13. yy. Anadolu’sunda Ahilik Teşkilatı’nın kadın örgütü olarak kurulan Bacıyan-ı Rum, tarihteki ilk kültürel, askeri, ticari, siyasal kadın örgütlenmesidir.

Emre ERGÜL 23.02.2021 - 14:27

Kızılbaş toplulukların kıyıma uğramasının sebebi, egemen dini ve mezhepsel düşünceden farklı aidiyetlerinin olmasından ziyade, o aidiyetin temelini oluşturan değerler dünyasıdır.

22.01.2020 - 17:29

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu, inanç özgürlüğü önündeki engellere karşı haklarını hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldi.