Demokrasi ve Atılım Partisi

04.06.2021 - 00:01

DP-AP çizgisi, -CHP gibi- tarihsel bir ana akımdır. Bu anlayışın güçlü bir çatıyla temsil edilmesi otokrasinin gerilemesini, demokrasinin ilerlemesini hızlandıracaktır.

04.06.2020 - 08:25

81 il için kurulan 18 komisyonun üyeleri bir hafta boyunca illeri dolaşarak rapor hazırlayacak.