04.12.2021 - 08:30   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Hava kirliliği

21.09.2020 - 10:56

Yardım kuruluşu Oxfam'a göre, iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarında dünyadaki en zengin yüzde 1'lik kesimin payı, yoksul yüzde 50'ninkinden iki kat daha fazla.