17.10.2021 - 03:59   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

Kızılbaş

Mehmet BAYRAK 17.05.2021 - 17:52

Selçuklu’nun, güç yetiremediği Babaî isyancılarını, Lübnan bölgesinden getirttiği paralı Frenk askerlerinin yardımıyla bastırması da tarihe ilginç bir olay olarak geçecekti...

Emre ERGÜL 23.02.2021 - 14:27

Kızılbaş toplulukların kıyıma uğramasının sebebi, egemen dini ve mezhepsel düşünceden farklı aidiyetlerinin olmasından ziyade, o aidiyetin temelini oluşturan değerler dünyasıdır.

Medet KAYA 20.12.2020 - 17:40

Nasıl unutabiliriz; Fadime Boz’un 6 aylık bebeğiyle birlikte öldürülüşünü, Hatice Yılmaz’ın inşaat tuğlalarıyla katledilişini ve diğerlerini...

03.12.2019 - 14:37

Dr. Yalçın Çakmak’ın İletişim Yayınlarından çıkan ‘Sultanın Kızılbaşları’ kitabı, II. Abdülhamid dönemini ve devletin genel Alevi politikası arasındaki paralellikleri irdeliyor.

07.03.2018 - 00:01

Nazım Hikmet'in Stalin konusunda farklı şiirler yazmasının nedenlerini açıklığa kavuşturma görevi hiç kuşkusuz en başta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'na düşüyor.