Mimarlar Odası

08.11.2021 - 00:00

Zakarya Mildanoğlu’nun Ermeni kültürü ve mimarisi üzerine tükenmez enerjiyle sürdürdüğü araştırmaları ile Türkiye’de demokrasi-insan hakları konusundaki çabalarını hep ilgiyle takip ettim.

//