Nusret

Nusret GÜRGÖZ 14.02.2021 - 18:53

‘Toplumsallık, Hümanizm, aşk / özlem, vatan sevgisi…’ temaları çerçevesinde yazar şiirini Hünalp.

Nusret GÜRGÖZ 01.01.2021 - 21:46

Namık Tarancı, dünyayı yalnızca yorumlamakla yetinmez; değiştirmeye çalışır. Bu nedenle sokak sokak toplumsal muhalefeti örgütler.