Peter Balakian

Songül KAYA 30.12.2020 - 18:00

Alevi kültüründe karşılaşılan Hızır motifini Hıdır Eren Çelik´in diğer çocuk kitaplarında da didaktik boyuta işlenmiş haliyle görmemiz mümkün.

Songül KAYA 29.12.2020 - 21:23

Trakya ve Anadolu coğrafyasında -aslında sadece Türkçe değil, aynı zamanda Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Zazaca, Lazca ve daha başka dillerdeki anlatım geleneğinde de mevcuttur.

//