Selçuklu

04.10.2021 - 00:01

Katı Sünni İslam’a karşı en büyük ayaklanma 1239’da Babai İsyanı ile başladı. Bu isyan kendine özgü siyasi-sosyal şartlar ve Selçuklunun iktisadi yapısıyla ilgiliydi.

15.06.2021 - 18:52

ABD’ye darbeci demiş İçişleri Bakanı’na rağmen Dışişleri nasıl oluyor da görüşme istiyor Biden’dan?

Mehmet BAYRAK 17.05.2021 - 17:52

Selçuklu’nun, güç yetiremediği Babaî isyancılarını, Lübnan bölgesinden getirttiği paralı Frenk askerlerinin yardımıyla bastırması da tarihe ilginç bir olay olarak geçecekti...

16.05.2020 - 14:11

Hasan Sabbah en büyük desteği, kırsal alanda yaşayan topraksız köylüler, esnaf ve sanatkarlar ile yaylacılar gibi alt sınıflardan gelen mülksüz insanlardan aldı.

//