Sosyal Güvenlik Kurumu

21.04.2022 - 10:42

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.

12.12.2021 - 00:42

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elektronik tebligat (e- Tebligat) adresi almak zorunda olan işverenlere tanınan son başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye uzatıldığını açıkladı.

//