Türk Tabipler Birliği

20.09.2021 - 00:01

Hekimler sağlıklı bir toplum için çalışıyor ama kendi çalışma şartları sağlıksızlık üretiyor. ”Kölelik dayatması” diye tanımladıkları koşullara itirazları var.