bülent bilmez

12.07.2019 - 00:01

Ebert yönetimiyle uyumlu çalışmak için elinden geleni yapan Bağımsız-SPD başkanı Hugo Haase ve destekçileri, Noel katliamının yarattığı infial sonucu tabandan gelen baskıya fazla direnemedi.

15.06.2019 - 00:01

SPD-Çoğunluk’un açık üstünlüğü sadece delege seçimlerindeki ve oylamalardaki olası ayak oyunlarına dayanmıyordu; işçi sınıfının yaşamının her alanında açık ara önde oldukları biliniyordu.

18.03.2019 - 00:39

Berlin’de giderek kızışan iktidar mücadelesinde Ebert yönetimi ve eski müesses nizamın sivil ve özellikle askerî elitleri arasındaki ittifak her iki taraf için de hayati önem kazanıyordu.

24.01.2019 - 00:01

Toprakları düşman kontrolüne girmemiş olan Almanya elitleri yönetimi kontrollü bir şekilde kitlesel desteğe sahip partilerle paylaşarak, bir geçiş rejimi yani bir tür ara çözüm peşindeydi.