06.12.2021 - 23:02   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

beş

04.12.2021 - 10:04

Mersin Tabip Odası, Akkuyu Nükleer Santralı ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu aleyhine açtığı davayı iç hukuk yolları tükendiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdü.

04.12.2021 - 07:07

TL, dolar karşısında değer kaybetmesi ithal girdiye dayalı sektörleri olumsuz etkileyecek. Savunma sanayii alanında çalışan mühendislerin yurtdışına gidişini hızlandırabileceği düşünülüyor.

04.12.2021 - 00:01

Ne zaman TL bir nefes alma girişiminde bulunsa Erdoğan bir olanak bulup konuşuyor, o dehşet faiz teorisini tekrarlıyor ve TL değer yitirmeye (depreciation) devam ediyor.