bolşevik

15.06.2019 - 00:01

SPD-Çoğunluk’un açık üstünlüğü sadece delege seçimlerindeki ve oylamalardaki olası ayak oyunlarına dayanmıyordu; işçi sınıfının yaşamının her alanında açık ara önde oldukları biliniyordu.

09.12.2018 - 00:01

bir partinin çoğunluğunun nasyonal sosyalist partisi’ni hatırlayacağı bir olguyla ilgili, o partinin bir temsilcisinin sosyal demokrat işçi partisi’ni hatırlaması bir tuhaflık arz ediyor.

21.02.2018 - 00:59

70 bin askeri Allahuekber Dağları'nda kırdıran Enver Paşa, sözde Osmanlı şamarı atacak, Turan Yolunu sefere açacaktı. Yatsınlar kalksınlar 1917 Bolşevik Devrimi'ne şükretsinler.

07.01.2018 - 00:01

Cumhuriyet sonrası popülizm II. Meşrutiyet sonrası oluşan, milliyetçilik, Müslümanlık akımlarından etkilenerek sürmüş, sağ popülizm de bu geleneğin üstünden yürümüştür.