19.10.2021 - 09:13   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

kürtçe

30.09.2021 - 10:00

Türkiye’nin Kürt meselesine çok daha uygun gelecek olan federal devlet değil de üniter devlet? Hemen söyleyeyim: Üniter devlet başka, ulus-devlet başka..