kanunu

03.05.2022 - 00:01

Kendi çalışanını bir paylaşım için dahi sahiplenemeyen bir büyük burjuvazi (Sabancı), yürütme erkinin tamamen güdümünde, durumdan vazife çıkarmaya eğilimli hukuk dışı bir yargı.

16.04.2022 - 11:09

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 kadro için üye seçimi yapılacak. Üyeler, Sayıştay Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek.

//