07.12.2021 - 18:06   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

mimarlar odası

08.11.2021 - 00:00

Zakarya Mildanoğlu’nun Ermeni kültürü ve mimarisi üzerine tükenmez enerjiyle sürdürdüğü araştırmaları ile Türkiye’de demokrasi-insan hakları konusundaki çabalarını hep ilgiyle takip ettim.