rapor

10.05.2022 - 14:15

Raporda, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularının faaliyetlerinin yargı, idari ve medya yoluyla kriminalize edilmesine 67 hak savunucusu üzerinden örneklerle dikkat çekildi.

//