03.12.2021 - 03:25   -  'Bildiğinizden daha fazlası'

tüfek

Umut SEÇKİN BULUT 03.04.2021 - 18:53

Kısa boylu kadın heykelcikleri bize, ilk çağın egemenleri ve söz sahiplerinin kadınlar olduğunu, tanrıların kadın heykelcikleri ile anaerkilliğin sembolü olduklarını gösteriyor.