yönetmelik değişikliği

13.07.2019 - 09:46

Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamı dışında tutulacak.