yüksek lisans

14.02.2018 - 00:01

İçinden geçtiğimiz karabasanı akşamları ekranlara bakarak çok iyi anlamak mümkün; rektörlere, öğretim üyesi ünvânı taşıyan yandaşlara bir bakın, hem bugünü hem de yarını görebiliriz.