AKP hükümetinin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin davada yürütmenin durdurulması istemine karşı oy kullanan, iktidar partisinin yönetimi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Birinci Hukuk Müşaviri’yken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay’a atanması tartışma yaratan Lütfiye Akbulut’a ilişkin reddi hâkim istemi reddedildi.

GEREKÇE: ‘SOMUT DELİL YOK’

Cumhuriyet’in haberine göre Hukukçu Dayanışması adına istemi gerçekleştiren avukat Doğan Erkan’ın talebi reddedildi. Kararda, “Ret sebebinin, Akbulut’un taraflı davranacağı gerekçesine dayandırıldığı ancak bu durumun herhangi bir somut gerekçesinin olmadığı, reddi hâkim istemine ilişkin yasada belirtilen hallerden hiçbirinin bulunmadığı” savunuldu. Bu nedenle istemin “Herhangi bir delile dayanmadığı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu” savunuldu.

AVUKATTAN HAKİME BAĞIMSIZLIK TEPKİSİ

Karara tepki gösteren avukat Doğan Erkan, ‘hâkimin, genel anlamda toplumdan, özelde ise karara bağlamak durumunda olduğu ihtilafın taraflarından bağımsız olması, yasama ve yürütme organlarıyla uygunsuz bağlantılardan ve bu organların etkisinden bağımsız olması ve ayrıca makul bir şekilde gözlemlendiğinde de bunlardan bağımsız görünmesi gerektiği, tarafsız olarak karar veremeyeceği veya makul bir gözlemcide tarafsız olarak karar veremeyeceği izlenimi doğurabileceği durumlarda yargılamanın herhangi bir aşamasına katılmaktan kaçınması gerektiği’ şeklindeki etik değerlere işaret etti. Erkan, tüm bu kuralları bilmesi gereken Akbulut’un, kendisini atayan cumhurbaşkanının kararına karşı açılan davaya bakmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

‘TARAFSIZ DAVRANACAĞINA İNANMIYORUZ’

Akbulut’un, anayasal hükümleri hiçe sayarak uluslararası bir insan hakları sözleşmesi aleyhine karar verdiğini kaydeden Erkan, “AKP’li belediyenin hukuk müşavirliğinden Danıştay’a hâkim olarak atanan bir kişide, hâkimlik nosyonuna (kavram), hâkimliğin bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair ilkelere uygun davranma perspektifi olabileceğine inanmıyoruz. İnanabilmemiz için bu davada karar vermekten kaçınmalıydı. Kaçınmadığı gibi siyasi iradenin açık ya da örtülü, dışsal ya da içsel emrine uygun karar verdi. Reddi hâkim itirazımızı reddeden daireden, tarafsızlık ve bağımsızlık ölçütlerini taşımaya gerek duymayan bir karar çıktı” diye konuştu.

AKBULUT, ELEŞTİRENLERİ DE ŞİKAYET ETMİŞ

Akbulut, Erdoğan tarafından atanmasına yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunan Erkan’ın da arasında olduğu bazı kişiler hakkında şikâyette bulunmuştu. Erkan ise “soruşturmanın açıkça siyasi” olduğunu vurgulamıştı.