Bu haber 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesine istinaden Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 17.10.2019 tarih ve 2019/7843 D. İş sayılı kararı ile erişime engellenmiştir. Karara Artı Gerçek tarafından itiraz edilmiştir.