tarikat

27.01.2022 - 21:31

Din devletlerinde sosyal meşruiyetin yegâne kaynağı din olduğundan, muhalefet de dinsel bir biçim alır.

18.01.2022 - 00:04

Cemaat ve tarikat kamuoyunda sürekli olarak birbirine karıştırılıyor, birbirinin yerine kullanılıyor.