Eser Karakaş

Eser Karakaş
Eser Karakaş

14.06.2022 - 22:59

Bir konuda ne zaman AB standartlarından bilinçli bir biçimde uzaklaşılıyorsa oradan daima burunlara pis kokular gelir, bu, çok büyük ölçüde şaşmaz bir kuraldır.

14.06.2022 - 00:05

Türkiye ise bu sektörel dönüşümün yanına bile yanaşamıyor, küresel rekabette eski dönemlerin şirketleriyle hala yarışı sürdürebileceğine inanıyor. AKP’nin en büyük mağlubiyeti bu.

11.06.2022 - 00:02

ABD ve AB’de enflasyonunun (yüzde ona yakın) tehdit olduğu konusunda iktisatçılar büyük ölçüde mutabık, biz ise enflasyonun önünü açık bıraktığımızı adeta resmen deklare ediyoruz.

08.06.2022 - 00:07

'Ben enflasyonla büyürüm' dersen Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkeler sana tur bindirirler, sen de Almanya, Fransa 'Bizi kıskanıyor' aptallığı ile avutmak istersin milleti.

07.06.2022 - 00:00

Türkiye’de yolsuzlukların çok önemli bir bölümünün altyapısı, hukuki değil ama yasal çerçevesi Resmî Gazete’de yayınlanan yasalarla, yönetmeliklerle düzenleniyor,