Gün Zileli

Gün Zileli
Gün Zileli

06.06.2022 - 00:26

İdeolojik hegemonya alanında çoktan yenilgiye uğramış sağcı AKP iktidarının böyle giderse siyasi iktidar alanında da yenilgiye uğraması kaçınılmaz görünüyor.

30.05.2022 - 00:10

İktidar beslemeleri, yüksek bürokratlar, seçkin mali çevrelerin mensupları yüksek duvarların ardında, lüks ve güvenli yaşamlarını sürdürüyorlar. Gönüllü hapislik!

23.05.2022 - 00:01

Anlaşılan, Türkiye, kendi ifade ve örgütlenme özgürlüğüne karşı alışkanlıklarını bu ülkelere empoze etmeye çalışmaktadır.

16.05.2022 - 09:52

Bugün solun kavraması gereken en önemli nokta, özgürlüğü lafta değil gerçekten yaşatmak istiyorlarsa, karşıtlarının özgürlüğünü, çoğulculuğu korumaları gerektiğidir.

09.05.2022 - 00:10

Putin karşıtları, Putin’i destekleyenlerin 'anti-NATO' ve 'anti-neonazi' argümanlarına; Putin yanlıları da, Putin karşıtlarının 'Rusya işgalci' argümanına daha fazla kulak verir gibi.

02.05.2022 - 00:01

Subay çocuğu olduğum için çocukluğum nasyonalist, solcu olduğum için gençliğim de enternasyonalist marşlarla geçti diyebilirim.

25.04.2022 - 00:02

Artık Sovyetler Birliği diye bir ülke yok. O topraklarda, başında Putin adlı bir otokratın bulunduğu Rusya Federasyonu adlı bir devlet var.

18.04.2022 - 00:02

ODTÜ’lü gençlerin, ODTÜ’de konuşacak herkese kendini serbestçe ifade etme olanağı vermeleri gerekirdi. Elbette karşılığında fikirlerin protesto edilmesi hakkını saklı tutmak şartıyla.