Kalamış Yat Limanı: Özelleştirmenin iptali için açılan dava reddedildi

Kalamış Yat Limanı: Özelleştirmenin iptali için açılan dava reddedildi
Yayınlanma:
A+ A-
Kalamış Yat Limanı’nın doldurularak büyütülmesi kararının iptali için TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davayı Danıştay, 'Aykırılık bulunmuyor' diyerek reddetti.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın doldurularak büyütülmesi kararının iptali için TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davayı Danıştay hükme bağladı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun oy çokluğuyla verdiği karara göre planlarda hukuka aykırılık bulunmuyor.

Yat limanının özelleştirilmesi ile ilgili karar 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare yüzölçümlü alan özelleştirecekti. ÖYK sonradan yapılaşmaya açılacak alanı 478 bin 507 metrekareye çıkardı. Böylece yat limanına otopark haricinde 15 bin metrekareye turizm tesis alanı ve otel inşaatı yapılabilecekti.

Diken Gazetesi'nden Canan Coşkun'un haberine göre, Kadıköy Belediyesi, mahalle sakinleri ile Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulundu ancak itirazlar reddedildi. Bunun üzerine imar planı Danıştay 6. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu düzenlenmediği için ‘imar planlarının iptaline karar verilmesinin uygun olacağını’ belirtilmişti ancak mahkeme raporu dikkate almayarak davayı reddetti. Sadece yüzen iskele alanlarının emsale katılmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TEMYİZ BAŞVURUSU

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları odaları bu karara itiraz etti. Bunun üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, kararında planlarda hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti ve bir önceki kararda yer alan yüzen iskele planlarıyla ilgili kararından da geri döndü. Karara göre yüzen iskele de imar planına dahil edildi ve böylece deniz alanının yapılaşmaya açılmasına da hükmedildi.

‘ÇED RAPORUNA GEREK YOK'

Kararda yat limanı açısından imar planlarının kabulü aşamasında ÇED olumlu kararına ihtiyaç bulunmadığı, imar planlarının onayından sonra çevresel etki değerlendirmesine ilişkin kararların alınacağı kaydedildi.

Kararda üç üyenin karşı oyu da yer aldı. Muhalefet şerhinde, yat limanı projesi hakkında ÇED sürecinin işletilmesi sırasında deniz ve kıyı ekosisteminin maruz kalması gibi olmazsa olmaz argümanların değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. ÇED sürecinin sonunda olumsuz karar verilmesi halinde, bölgenin bu doğrultuda planlanmasının anlamsızlaşacağını belirten üyeler, ÇED raporunun sonraya bırakılması durumunda yeterli bilimsel ve teknik veriden yoksun bir şekilde hazırlanan plan açıklama raporunun esas alınacağını, imar planlarının kamu yararına hizmet etmeyeceğini ifade etti.

DOSYA AYM'YE TAŞINACAK

Kadıköy Kent Konseyi Başkanı mimar Saltuk Yüceer, imar planlarının iptali için 33 kişinin açtığı ‘hemşehri davasını’ hatırlatarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kesin kararıyla ilgili bireysel olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Öne Çıkanlar