YAŞAM

Evrim çalışmaları, bitki ve hayvan türlerinde bireysel olarak yararlı özelliklerin, her zaman doğada gördüğümüz özellikler olmadığını gösteriyor.