Kemer Country'de yürütmeyi durdurma kararı: Bakanlık tekrar imar planı hazırladı

Kemer Country'de yürütmeyi durdurma kararı: Bakanlık tekrar imar planı hazırladı
Yayınlanma:
A+ A-
Demirören Grubu'nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası'na devrettiği ve inşaatın başladığı Kemer Country'de imar planları için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kararın ardından bakanlık yeni plan hazırladı.

Artı Gerçek - Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'de yeni bir gelişme yaşandı.

Özel spor alanı imarına sahip 350 bin metrekarelik golf sahaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), istenilen imarı vermeyince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlık, afet riski altındaki konutların dönüştürülmesi için golf sahalarını “rezerv yapı alanı” ilan etmiş ve ardından da alanda villa inşaatlarının önünü açan imar planlarını onaylamıştı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Nisan 2022'de onaylanan planların yürütmesi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından 13 Nisan 2023'te durduruldu. Dava konusu planlarda, alana getirilen nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarına dair park alanı dışında çözüm üretilmediği, buna dair analizlerin gerçekleştirilmediği, İSKİ görüşüne uyulmadığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan görüş alınmadığı belirtildi.

Kararda, İSKİ hizmet alanı hariç alanın tamamında zemin altı kullanımın yapılmasına olanak tanıdığı ve bunun afetlere dayanıklı bir yerleşme tasarımına engel teşkil ettiği, özellikle taşkın alanı kapsamında sorunlu olduğu vurgulandı. İnşaat alanı transferinin belirsizlik oluşturduğu, plan müellifinin yeterli karne grubunda olmadığı da ifade edildi.

BAKANLIK TEKRAR İMAR PLANI HAZIRLADI

Yürütmeyi durdurma kararının ardından iptal kararını bile beklenmeyen bakanlık tekrar imar planı hazırladı ve 30 Mayıs itibariyle itirazlar için askıya çıkardı. Yeni planda, mahkeme kararı doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Planlama alanın bütününde yapılaşma değerleri düşürüldü, toplam emsal inşaat alanı yaklaşık 50 bin metrekare azaltıldı.

Buna göre, konut alanına 188 bin 323 metrekare ayrıldı ve toplam 95 bin 804 metrekare inşaat yapılacak. Okul, hastane, park, millet bahçesi, kültürel tesis fonksiyonlarını kapsayan donatı alanları için 161 bin metrekare ayrıldı. Millet Bahçesi'nin yaklaşık 48 bin metrekare olması planlanıyor. Planlama alanının maksimum nüfusu 2 bin 23 kişi olarak hesaplandı.

Yeni planda; 2018 tarihli İSKİ görüşüne uyularak, “Kağıthane (Cendere) deresi yan kolları komşuluğunda bulunan parsellerde afetlere dayanıklı yerleşime olanak tanımak amacıyla bu parsellerin bodrum katlarında iskana konu alan oluşturulamaz” şeklinde plan notu eklendi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görüş alındı. Görüş doğrultusunda Kemerburgaz yerleşimi içinde kalan Uzun Kemer’in çevresinde 100 metrelik koruma bandı, plan sınırları dışında bırakıldı. İnşaat alanı transferinde belirsizlik oluşturan plan notu kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazilerini ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu. Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı.

Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredildi.

Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf sahası olarak kullanılan arazileri İBB'nin mahkeme kararı doğrultusunda 'özel spor alanı'na almasına karşın imara açtı. Bölgeyi deprem kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen "Rezerv Yapı Alanı" kapsamına almıştı. Böylelikle de alanda plan yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmış olmuştu.

Bölgede imar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlenmişti. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulunmuş hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen günlerde Emlak Konut’un “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattığını duyurmuştu. Hazırlanan proje tanıtım dosyasında Ziraat Bankası’na ait 224 bin 381 metrekarelik araziye lüks konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapılmasının planlandığı görülüyor. Bakanlık, projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararı vermişti. (Kaynak)

Öne Çıkanlar