Kemerköy termik santrali kapatılma davasına ret

Kemerköy termik santrali kapatılma davasına ret
Milas'ta işletilen Kemerköy Termik Santrali'nin çevre izin ve lisans iptali için açılan davada, Muğla 2'nci İdare Mahkemesi ret kararı verirken, dosya istinafa taşındı.

Artı Gerçek - Muğla Milas ilçesinde işletilen Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans iptali için Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) açılan dava reddedildi. Duruşması 3 Haziran'da Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen dava, “Çevre İzin ve Lisans Belgesinde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle reddedildi.

Şirketin zorunlu tüm bilgi ve belgelerle akredite kuruluşlarca hazırlanan teknik inceleme ve değerlendirme raporlarını mahkemeye sunduğu belirtilen kararda, "Anılan bilgi ve belgeler çerçevesinde, tesiste yürütülecek faaliyet bakımından eşik değerlerin sağlandığının ve zorunlu tesislerin, halihazırda kurulduğunun veya yasal düzenlemelerle belirlenen süreler içerisinde faaliyete geçirileceğinin belirlendiği, yine işletmede mevcut ünitelerin faaliyetleri neticesinde oluşan toz, kükürtdioksit, azotoksit, karbon monoksit, sıcaklık ve debi değerlerinin çevrimiçi sistemlerle sürekli biçimde denetlendiği, dolayısıyla uyuşmazlık konusu tesise dair çevre izin ve lisans belgesi düzenlenebilmesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde öngörülen koşulların mevcut olduğu anlaşıldığından; Muğla ili, Milas ilçesi, Bağdamları Mahallesi’nde bulunan Kemerköy Termik Santraline dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce düzenlenen 02/08/2023 tarih ve 223894862.0.1 belge numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesinde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILDI

Karara ilişkin dernek adına açıklama yapan Avukat Pınar Gayretli, dava kararının tümüyle hukuka, bilimsel ve teknik gerekliliklere aykırı olduğunu vurguladı. Dosyaya davalı bakanlık ve müdahil şirketçe sunulan belgelerin eksik, hatalı ve çelişkili verilerle dolu olduğunu kaydeden Gayretli, "Bu hususlar duruşma sırasında da müdahil şirketçe kabul edilmiş olmasına rağmen hatalı ve eksik veriler içeren belgeler incelenmeksizin gerekli belgeler dosyada bulunuyor denilerek dava reddedilmiştir. Mahkeme teknik hususların incelenmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasına dahi gerek duymadı. Zira bilirkişi incelemesi yapılsaydı, zaten dosya içeriği ile çevre izin ve lisansının hatalı ve eksik bilgiler içeren belgelere dayandığı, mevzuatsal gereklilikleri karşılamadığı açık olan santralin çevre izin ve lisans belgesinin hukuka aykırı olduğu uzman bilirkişilerce de tespit edilecekti. Mahkeme bu incelemeyi dahi yaptırmaktan kaçınmıştır” diye konuştu.

Gayretli ayrıca, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf başvurusunun yapıldığını duyurdu. (MA)

Öne Çıkanlar