Türkiye Varlık Fonu da Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu çıktı

Türkiye Varlık Fonu da Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme: 19 Ekim 2020 14:08
A+ A-
Fon'a devredilen TPAO'daki SGK hisseleri için kâr payı ödemesi yapılmıyor. Kurumun üç yıldır Fon'daki hisselerine karşılık kâr payı tahsil edememe sorunu 2007'den beri sürüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverenlerden tahsil edilmeyen primleri, zamanaşımına uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan alacaklarının yanında "İkinci hazine" olan Türkiye Varlık Fonu’ndan alacaklarını da alamıyor.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye’nin en büyük stratejik kuruluşları ile birlikte 2017 yılında devraldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndaki (TPAO) yüzde 6 dolayındaki SGK hissesinden kaynaklanan kâr payını kuruma ödemiyor.

Sayıştay’ın SGK 2019 Denetim Raporu’nda yer alan tespitlere göre, kurumun uzun yıllardır süren kar payı tahsilatı sorunu TPAO’nun, başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinden sonra da çözülmedi.

ÖNCE HAZİNE ÖDEMEDİ

Raporda yer alan bilgilere göre, TPAO 1984 yılında iktisadi devlet teşekkülü haline getirilerek hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığı'na devredildi. Böylece Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün TPAO’daki yüzde 5,4 oranındaki hissedarlığına son verilerek kâr payı ödemeleri durduruldu.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün ortaklığın yeniden tesisi için açtığı dava lehine sonuçlandı.

58,5 MİLYON TL ALINABİLDİ

2008 tarihinde SGK ile Hazine Müsteşarlığı arasında bir protokol imzalanarak ortaklığın yeniden kurulması, ödenmeyen kâr paylarının dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi kararlaştırıldı.

2010 tarihinde 1984-2007 dönemine ilişkin kâr payı ve faizinden oluşan toplam 62,5 milyon TL kâr payı alacağından bedelli sermaye artırımına katılım borcu ve faizi toplamı 3,9 milyon TL düşüldükten sonra kalan 58,5 milyon TL SGK’ya ödendi.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar