Eğitim Sen açıkladı: 'Antep birincisi mülakatta elendi'

Eğitim Sen Antep Şubesi, iki gün önce açıklanan Eğitim Yöneticileri Mülakat Sınavında Antep il birincisin de aralarında bulunduğu çok sayıda üyelerinin elendiğini açıkladı.

Sinan ŞAHİN


ANTEP - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim Sen Antep Şubesi, iki gün önce açıklanan Eğitim Yöneticileri Mülakat Sınavı sonuçlarında ilişkin Antep İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Eğitim Sen Şube Başkanı Ömer Parlakçı, "Çeşitli illerden sendikamıza ulaşan bilgilere göre geçmiş yıllarda olduğu gibi yazılı sınavdan yüksek puan alan çok sayıda eğitim emekçisine mülakatta düşük puan verilerek elenmiştir. Aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu eğitim emekçileri tamamen torpil ve kayırmacılık anlamına gelen mülakat uygulaması nedeniyle bir kez daha mağdur edilmişlerdir" dedi.

'LİYAKAT YERİNE YANDAŞLIK ÖNE ÇIKARILIYOR'

Türkiye'de en yoğun siyasal kadrolaşmanın Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşandığını belirten Parlakçı, "Millî Eğitim Bakanlığı’nda mülakat ile eğitim yöneticileri belirlenirken, liyakat ve yeterlilikten çok sadakat, yandaşlık, sendikal ve siyasal kayırmacılık ilişkilerinin öne çıkması düşündürücüdür. İçerik ve uygulanma şekli bakımından yargısal denetimi olanaksız kılan mülakat uygulaması torpile, siyasal kayırmacılığa en elverişli sınav biçimi olduğu için iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından benimsenmekte, her yıl sonuçlar açıklandığında benzer itirazlar gündeme gelmektedir" diye konuştu.

'MÜLAKAT KAYIRMACILIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Mülakat uygulamasıyla nesnel ve objektif bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı dile getiren Parlakçı, "Yönetici adaylarının değerlendirilmesinde objektif ölçütlerin kullanılması yerine mülakat uygulamasının tercih edilmesi torpile dayalı kayırmacılığı güçlendirmektedir. Bu sınavların sonucunu belirleyen, sınavı yapanların siyasal ideolojik tutumları ve buna bağlı olarak oluşan öznel yargılarıdır. Mülakat sınavına yönelik tepkiler mülakatı yapan yetkililerin tarafsızlığı ve güvenilirliğinin olmadığını açıkça göstermektedir" dedi.

'İKTİDARA YAKIN SENDİKALAR KAYIRILIYOR'

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim yöneticiliği sınavlarında torpil ve kayırmacılık yaşandığına dikkat çeken Parlakçı, "Büyük ölçüde iktidara yakın sendika üyelerine sözlü sınavda yüksek not verilerek kayrıldığı yönünde kamuoyunda geniş bir yargı bulunmaktadır. Son yapılan eğitim yöneticileri mülakat sınavı sonuçları bu yargıyı güçlendirir nitelikte olmuştur. Mülakat sınavında başarılı olarak ilan edilen aday sayısının sendikalara göre dağılımının açıklanması halinde, bugüne kadar olduğu gibi, yine sendikal ve siyasal kayırmacılığın belirleyici olduğu açıkça görülecektir" ifadelerini kullandı.

'MÜLAKAT ISRARINDAN VAZGEÇİLMELİ'

Parlakçı, eğitim yöneticileri belirlenirken mülakat yerine liyakatin temel alındığı, objektif, bilimsel ölçütlere dayanan ve kimsenin kafasında soru işareti oluşturmayacak yöntemler belirlenmesini istedi. Parlakçı, "Yazılı sınavda başarılı oldukları halde mülakat sınavında düşük puan verilerek elenen adayların yapacakları itirazların açıklanan sonucu ne kadar değiştireceği belli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine kadar her alanda doğrudan ‘siyasal torpil’ uygulamasını çağrıştıran mülakat uygulamasındaki ısrarından bir an önce vazgeçmelidir" dedi.

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZ MÜLAKATTA ELENDİ'

Antep’te yüksek puanla il birincisi olan bir üyelerinin mülakatla elendiğini açıklayan Parlakçı, "İki gün önce açıklanan idarecilik sınavında üyelerimizin de aralarında olduğu birçok eğitim emekçisi arkadaşımız mülakatta elenmiştir. Sınav puanı en yüksek üyemiz mülakatta elenmiştir. Gerek hukuki anlamda gerekse alanlarda eğitim emekçisi arkadaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (ARTI GERÇEK)

Öne Çıkanlar