Her altı erkekten biri çocuğa yönelik cinsel istismar uygulayabilir

Her altı erkekten biri çocuğa yönelik cinsel istismar uygulayabilir
Avustralya’nın New South Wales Üniversitesi’nin araştırmasına göre, her 6 erkekten birisi çocuğa yönelik cinsel duygular besliyor, her 10 erkekten biri ise çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunabiliyor.

The Guardian, geçen hafta Avusturalya’da bulunan New South Wales Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 1.945 Avusturalyalı erkekle yapılan Erkekler arasında, çocuklara yönelik cinsel suçlarda davranış ve tutumların belirlenmesi ve anlaşılması” başlıklı araştırma, bu konuda dünyada yapılmış en önemli çalışma olarak lanse edildi. Çalışma çocuğa yönelik cinsel istismarla ilgili çok önemli bulguları içeriyordu.

Çalışmadan çıkan en önemli sonuç; her 6 erkekten birinin çocuğa yönelik cinsel duygular beslediği, her 10 erkekten birinin ise çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunduğuydu.

Çocuklara karşı cinsel duygular besleyen erkeklerle, çocuklara karşı cinsel duygular beslemeyen erkekler karşılaştırıldığında elde edilen önemli bulgular şunlardı;

İlişkiler

Evli olma ihtimalleri daha yüksek.

İstihdam ve zenginlik

Daha yüksek sosyal desteğe sahipler.

Çocuklarla çalışma olasılıkları üç kat fazlaydı.

Sağlık ve refah

Hafif, orta veya şiddetli anksiyete ve depresyon bildirme olasılıkları daha yüksek.

Haftada bir veya daha fazla içki içme oranları dört kat fazlaydı.

Çocuklukta istismar ve ihmal

Olumsuz çocukluk deneyimleri yaklaşık iki kat fazlaydı.

Çocuklukta cinsel istismara maruz kaldıklarını bildirme oranları altı kat fazlaydı.

Çevrimiçi davranış

Çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel suçlara yol açacak tutumlara sahip olma olasılıkları 25 kat daha fazlaydı.

İnterneti daha fazla kullanıyorlar, sosyal medyada daha aktifler.

Kripto para birimine sahip olma olasılıkları iki kat daha fazla ve çevrimiçi alışveriş için kripto para birimini kullanma olasılıkları da beş kat daha fazlaydı.

Pornografi tüketimi

Şiddet içeren pornografi izleme olasılıkları on bir kat, hayvanlarla cinsel ilişki içeren pornografi izleme olasılıkları da yirmi altı kat daha fazlaydı.

Çevrimiçi cinsel içerik satın alma olasılıkları on altı kat daha fazlaydı.

Çocuğa karşı cinsel duygular besleyen katılımcıların %29’u bu duygularının üstesinden gelmek için yardım desteği aradığını bildirdi.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ÇCİ önlemek için aşağıdaki müdaheleleri öneriliyor;

-Çocuğun cinsel istismarını destekleyen inanç ve tutumları hedef alan müdahaleler.

-Çevrimiçi hizmet ve ürünlerin, çocuklar için güvenli olmasını ve suç işlemeyi kolaylaştırmamasını sağlamak.

-Çevrimiçi sohbet sitelerini bekar ebeveynler için daha güvenli hale getirmek.

-Pornografinin çocukların cinsel istismarını normalleştirme ve istismarı destekleyici tutumları şekillendirme üzerindeki etkisiyle mücadele etmek.

-Karanlık ağda, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili yapılan anket, katılımcıların %70'inin çocuklara yönelik yasa dışı içerikleri ilk olarak 18 yaşın altında görüntülediğini ortaya çıkardı. Çocukların bu içeriklere ulaşmaması için ekstra önlemler alınmalı.

-Çocuklara cinsel duygular besleyen erkeklerin çocuklarla çalışma olasılıkları daha yüksekti. Bu sebeple okullar, kreşler, sosyal gruplar, kulüpler ve çocukların bulunduğu diğer faaliyetler de dahil olmak üzere çocuk odaklı kurum ve faaliyetlerde çocukların korunması çok önemli.

-Erken çocukluk döneminde istismar ve travmanın (özellikle cinsel mağduriyetin), cinsel duyguları olan ve çocuklara karşı suç işleyen kişilerde daha yaygın olduğu açıktı. Travmaya uğramış, istismara uğramış ve ihmal edilmiş erkek çocuklarına terapötik desteğin sağlanması önemli.

-Stop It Now!* gibi erken müdahale hizmetlerini güçlendirmek.

-Sosyal medya ve çevrimiçi hizmetler, çocuklara cinsel duyguları olan erkekleri, “önleme hizmetleri”ne katılmaya teşvik edebilir.

-Bazı pornografi siteleri, çocuk içeriği arayan erkekleri erken müdahale hizmetlerine yönlendiriyor. Bulgular, bu yönlendirmelerin, şiddet ve hayvanlarla cinsel içerik arayan erkekleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini gösteriyor.

-Çocuğa cinsel duyguları olan erkeklerin, aile ve arkadaş çevrelerinin problemli davranışları belirlemelerine destek olmak.

-Çocuklara karşı cinsel saldırıda bulunan, cinsel duygulara sahip erkeklerin; daha yaşlı, daha varlıklı, evli ve iyi bir sosyal desteğe sahip olma olasılıkları daha yüksekti. Bu erkekler şüpheyi ortadan kaldıracak, tespit edilmekten kurtulacak beceri ve kaynaklara sahip. Çocuk koruma, kolluk kuvvetleri ve cezai adalet sisteminin bu bulgular çerçevesinde hareket etmesinin gerekliliği.

-Rahatsız edici cinsel duygulara sahip erkekler çeşitli çevrimiçi ekonomik faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu faaliyetler, suç riski bulunan mali bir ayak izi bırakabilir. Bankacılık tespit algoritmaları bu finansal davranış kalıplarını inceleyebilirler..

-Kendilerini cinsel istismardan korumak çocukların sorumluluğunda olmasa da, çocuğun cinsel istismarını önleme çalışmalarında yaşa uygun müfredatlar oluşturulmalıdır. Çocukları ve koruyucu yetişkinleri, cinsel istismarın aşamaları ve stratejileri konusunda eğitmek, bu tür suçları engellemenin bir yoludur.

Bu Avusturalya’da yapılmış bir araştırmadır, kültürden kültüre ÇCİ ile ilgili araştırmalar farklı sonuçlar gösterecektir. Maalesef ki Türkiye’de ne mağdura ne de suçlulara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapılamamaktadır. Her gün yeni bir cinsel istismar haberi önümüze düşerken, ÇCİ sorunu yok sayılarak tabulaştırılmaya devam edilmektedir. Mağdurlar sessizlikle boğulurken, istismara uğrayan çocuk sayısı artmakta ve yaşadıkları acılar daha da derinleşmektedir.

*Stop It Now (Şimdi Durdurun)! Kendiniz veya bir başkasının, çocuğa zarar verebileceğini düşünüyorsanız bunu durdurmak için destek alın.


Meliha Yıldız: "1975’te, cinsel istismar da dâhil birçok ihmal ve olumsuzluğun yaşandığı bir evde doğdu. Kırk dört yaşına geldiğinde, bir video-röportajla yaşadığı cinsel istismarı anlattı. Bu, onun için mağdurluktan aktivistliğe giden yolculuğun başlangıcı oldu. Türkiye’de, aile içi cinsel istismarın “mağdur” tarafından anlatıldığı ilk kitap olan "Kutsal Tecrit"i 2021 yılında yazdı. İkinci kitabı Uçurum Kenarındaki Salıncaklar 2023 yılında yayınlandı. Çocuğun cinsel istismarıyla ilgili yaptığı çalışmaları https://melihayildiz.org/ sitesinde paylaşmaya devam ediyor"

Öne Çıkanlar