Ahlat'taki saray inşaatının önünü açan kanun iptal edildi

Ahlat'taki saray inşaatının önünü açan kanun iptal edildi
Anayasa Mahkemesi'nden Van Gölü kıyısında inşaatına başlanan ve 32 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için kritik bir karar geldi.

Derya OKATAN


ARTI GERÇEK - Anayasa Mahkemesi, Kıyı Kanunu'nun bazı yerlerde uygulanmamasını öngören maddenin iptaline karar verdi. Bu yerler arasında Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşaatının başladığı Bitlis Ahlat'taki arazi de bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 134 milletvekilinin, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'na 7162 Sayılı Kanun'un 7. Maddesiyle eklenen ek 2. madde ve ekli (1), (2), (3) ve (4) numaralı krokiler ile listelerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Söz konusu krokiler, Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ile Bitlis Ahlat'ta Van Gölü kıyısında yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü alanına ait.

KIYILAR HERKESİN ORTAK KULLANIMINA AÇIKTIR

Anayasa Mahkemesi kararında, "Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" maddesini düzenleyen Anayasa'nın 43. Maddesini hatırlattı.

Kararda, "Kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olması, buraların özel mülkiyete konu olamayacağı ve doğasına uygun olarak genellik, eşitlik ve serbestlik ilkeleri gereği herkesin ortak kullanımına açık bulunmaları gerektiği anlamına gelmektedir" denildi.

Ayrıca "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" hükmünü düzenleyen Anayasa'nın 56. maddesi hatırlatılarak, çevre sağlığının korunmasının da devletin temel ödevlerinden olduğu vurgulandı.

DENETİMSİZLİK OLUŞTURUR, ANAYASA'YA AYKIRI

Kıyılar, sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerindeki yapı ve yapılaşmalar yönünden herhangi bir kısıtlamanın olmamasının, kişileri bu anayasal haklardan yoksun bırakacağını belirten Anayasa Mahkemesi, söz konusu 4 alandaki yapılaşmaların hangi ilkelere, kurallara ve sınırlamalara tabi olacağının düzenlenmediğini vurguladı. Bunun denetimsiz bir alan oluşturduğu ve böylece Anayasa'nın 43. ve 56. maddeleri ile devlete verilen çevreyi ve kıyıları koruma görevinin yerine getirilmesine engel olacağı kaydedildi.

Aynı zamanda, söz konusu alanlardaki yapılaşmaların 3621 sayılı kanundaki sınırlamalardan istisna tutulmasının hukuki belirsizliğe yol açacağını vurgulayan Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 2., 43. ve 56. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemeyi oy çokluğu ile iptal etti.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİNE RET

CHP'nin telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği gerekçesiyle yaptığı yürürlüğün durdurulması talebi ise kabul edilmedi.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar