Cemaat vakıflarının seçim yönetmeliği yine değişti

Cemaat vakıflarının seçim yönetmeliği yine değişti
Yayınlanma:
Güncelleme: 17 Eylül 2022 11:03
A+ A-
Haziran ayında Resmi Gazete’de yayınlanan Cemaat vakıflarının seçim yönetmeliğinin üç maddesi yine değiştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cemaat Vakıfları için Haziran ayında çıkartılan seçim yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik yönetmelik yayınlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı yeni düzenlemeye göre 6'ncı, 10'ncu ve 13'üncü maddelerinde değişikliğe gidildi.

Yönetmelik şöyle:

MADDE 1- 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten az olması halinde seçim çevresi tüm ildir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, bulunduğu seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vakıfta kayıtlı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.