Bartın Valiliği eylemleri önlemek için ilçeye girişi yasakladı

Bartın Valiliği eylemleri önlemek için ilçeye girişi yasakladı
Bartın Valiliği, eylem ve etkinlikleri engellemek için yeni bir karar aldı. Valilik, eylem yapmak üzere kente geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla ilçeye girişini yasakladı.

Artı Gerçek- Bartın Valiliği, eylem ve etkinliklere katılmak üzere kente geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesine girmelerinin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; İlçeye girişleri, 22.10.2022 günü saat:00.01’den 24.10.2022 günü saat: 23.59’a kadar 3 (üç) gün süre ile yasakladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"14.10.2022 Cuma günü saat 18:15 sıralarında ilimiz Amasra ilçesi Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili olarak ilimize il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bilgisi edinilmiştir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (a) fıkrasında “Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Aynı Kanunun 11. maddesinin (c) fıkrasında “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.

(Ek paragraf: 25/7/2018-7145/1 md.)Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir." hükümlerine amirdir.

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen mevzuat doğrultusunda; çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (Jandarma bölgesi dâhil) girişleri, 22.10.2022 günü saat:00.01’den 24.10.2022 günü saat: 23.59’a kadar 3 (üç) gün süre ile yasaklanmıştır." (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar