Kısmi çalışmaya ikna yöntemi vergi istisnası

Kısmi çalışmaya ikna yöntemi vergi istisnası
31 Aralık 2020 tarihine kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabına ödenen ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisinden müstesna tutulması önerildi.

TBMM gündemine giren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklerle kabul edildi. 

Türkiye Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı Recep Bıyık'ın yayınladığı özete göre, kanun teklifiyle, tam zamanlı olarak çalışıyorken kısmi zamanlı çalışmayı kabul ederek 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabına ödenen ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisinden müstesna tutulması önerildi.

İstisnadan yararlanabilmek için; kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışan istihdam edilmesi, bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Teklife göre, istisna uygulaması nedeniyle alınmayacak gelir vergisi her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10'unu aşamayacak, kısmi çalışmaya geçen çalışanların belirlenen vergi tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilecek, istisna, on iki ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak, gelir vergisinden istisna edilen ücretler, damga vergisinden de istisna olacak. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar