Maden firmalarına kötü haber: Danıştay, ÇED hilesine izin vermedi

Maden firmalarına kötü haber: Danıştay, ÇED hilesine izin vermedi
Yayınlanma:
Güncelleme: 14 Kasım 2019 03:31
A+ A-
Danıştay, bakanlığın 25 hektarın altındaki maden sahaları için ÇED aranmamasına ilişkin düzenlemesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Rıfat DOĞAN


ARTI GERÇEK - Ekoloji Kolektifi Derneği'nin açtığı davada, Danıştay 14. Daire, daha önce iptal edildiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden düzenleme yapılan yönetmelik için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 hektarın altındaki maden sahaları için ÇED aranmamasına ilişkin düzenleme yapmıştı. Bu düzenleme sayesinde maden firmaları, ruhsat alanının tamamı için değil, 24 hektarlık alanlar için ayrı ayrı başvuruda bulunarak ÇED raporu almak zorunda kalmıyordu. Ekoloji Kolektifi Derneği'nin açtığı davanın ardından Danıştay 14 Aralık 2017 tarihli kararında yönetmelik değişikliğini iptal etmişti.

DANIŞTAY YENİDEN DURDURDU

Altı ayın ardından 14 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Danıştay kararı doğrultusunda yönetmelikte yeni değişiklik yapmış söz konusu ÇED yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27. maddenin a bendini şöyle düzenlemişti: "25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı dahil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait 'ÇED Gerekli Değildir' kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları."

Ekoloji Kolektifi Derneği, bu düzenlemeye de dava açtı. Danıştay 14. Daire, "Bakanlığın söz konusu düzenlemesi ile dairemizin anılan kararlarındaki gerekçelere aykırı olarak ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın, bu defa da çalışma alanı büyüklüğüne göre maden çıkarılmasına ilişkin ÇED'e tabi olup olmadığını belirleneceği açıktır" tespitinde bulundu. 

'HUKUKA AYKIRILIK DEVAM EDİYOR'

Daire, düzenleme yapılsa da hukuka aykırılıkların devam ettiğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi:

"Bu durumda; dava konusu düzenlemenin, maden ocağı çalışma alanına göre yapılan başvurulara da 'ÇED Gerekli Değildir', kararları verilerek toplamda 25 hektarın üzerindeki çalışma alanlarına kısım kısım verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararları verilmesine olanak sağlandığı, dolasıyla yukarıda gerekçelerine yer verilen dairemizin anılan kararlarındaki hukuka aykırılıkların devam ettiğinin açık olduğu anlaşıldığından, dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, ÇED yönetmeliğinin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi."

Öne Çıkanlar